Đối với những ai có ý định di trú, quy trình nhập cư vào Canada dường như khá phức tạp.

Trên thực tế, hiện có hơn 60 chương trình nhập cư Canada, mỗi chương trình có một tiêu chí tuyển chọn và quy trình riêng. Bên cạnh đó, các chính sách nhập cư cũng thường xuyên thay đổi.

Tại Canada DIVERSA IMMIGRATION Solutions, mục tiêu của chúng tôi là đưa bạn đến đích bạn muốn.

Chúng tôi hỗ trợ bạn lựa chọn chương trình nhập cư tốt nhất, phù hợp với nhu cầu của bạn và thay mặt bạn quản lý hồ sơ khi đại diện cho bạn trước các cơ quan chính phủ.

Khách hàng của chúng tôi luôn tin rằng họ sẽ được hỗ trợ trong suốt quá trình xin nhập cư vì chúng tôi theo sát chặt chẽ từng bước của quá trình này với cơ quan Quốc tịch và Nhập cư Canada, Văn phòng Nhập cư Cấp tỉnh bang và các Đại sứ quán.

Hãy thực hiện bước đánh giá miễn phí của chúng tôi để biết được bạn có đủ điều kiện để nhập cư vào Canada hay không.