Quyền thường trú ở Canada có thể đạt được thông qua nhiều chương trình nhập cư đa dạng được thiết kế cho nhiều mục đích khác nhau.

Chương trình bảo lãnh diện gia đình là chương trình cho phép một người thân trong gia đình đến sống tại Canada.

Nhập cư Nhanh (Express Entry) là một quy trình tuyển chọn được thiết kế để đáp ứng tình trạng thiếu hụt lao động có tay nghề tại Canada. Bạn không cần phải có thư mời làm việc hay chỉ định của tỉnh bang để có thể nhận được Thư mời Ứng tuyển (ITA) từ cơ quan Quốc tịch và Nhập cư Canada gởi. Hãy sử dụng dịch vụ của chúng tôi để chuẩn bị Hồ sơ Nhập cư Nhanh cho bạn và tăng cơ hội nhận được Thư mời Ứng tuyển (ITA).

Các chương trình Nhập cư theo diện Kinh doanh, ở cả cấp Liên bang và cấp Tỉnh bang, được thiết kế để thu hút các chuyên gia kinh doanh có kinh nghiệm làm quản lý cấp trưởng phòng, doanh nhân và nông dân. Chương trình cũng chào đón các ứng viên muốn khởi nghiệp tại Canada hoặc các cá nhân muốn đầu tư.

Các chương trình Đề cử cấp Tỉnh bang (PNP) dành cho người lao động cho phép các tỉnh bang đặt ra các tiêu chí riêng phù hợp với tình trạng thiếu hụt lao động tại địa phương nhằm mục đích mời gọi các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong một lĩnh vực cụ thể.

Các chương trình Đề cử cấp Tỉnh bang (PNP) dành cho doanh nhân được thiết kế để các ứng viên có thể tham gia đóng góp lớn vào nền kinh tế của địa phương. Những người nhập cư tiềm năng được từng tỉnh lựa chọn để thành lập mới hoặc mua lại những doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn.

Hãy sử dụng bảng đánh giá miễn phí của chúng tôi để biết bạn có đáp ứng được điều kiện nhập cư vào Canada theo diện thường trú nhân hay không.