Dịch vụ này dành cho các khách hàng muốn chúng tôi làm đại diện trong toàn bộ quá trình nộp đơn xin nhập cư. Với dịch vụ này, chúng tôi là người đại diện hoàn toàn cho khách hàng trước các cơ quan chính phủ, từ bước đầu tiên đến bước cuối cùng, cho đến khi chúng tôi có được câu trả lời cuối cùng về đơn xin định cư, giấy phép làm việc, giấy phép học tập, gia hạn thị thực và/hay bất kỳ quy trình xin nhập cư nào khác của bạn. Chúng tôi sẽ là đại diện nhập cư của bạn trong suốt quá trình nộp đơn từ khi khởi đầu đến khi kết thúc.

Dịch vụ này bao gồm một số hạng mục chi tiết như sau:

  • Đánh giá chi tiết về khả năng đáp ứng điều kiện nhập cư, thu thập thông tin kỹ lưỡng và hoàn tất việc đánh giá trường hợp của bạn.
  • Hoàn tất chiến lược nhập cư dựa trên nhu cầu của bạn và gia đình bạn.
  • Thay mặt bạn nộp toàn bộ đơn, thư từ và các bản khai cho các cơ quan nhập cư.
  • Theo dõi chặt chẽ hồ sơ của bạn trong suốt quá trình xin nhập cư và thường xuyên thông báo cho bạn theo định kỳ về hiện trạng xin nhập cư.
  • Các dịch vụ cộng thêm đa dạng khác.

Chúng tôi hoan nghênh bạn liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chung về các dịch vụ của chúng tôi hoặc đặt lịch tư vấn với Tư vấn Nhập cư Canada được Quản lý (RCIC) của chúng tôi.