Tại Canada DIVERSA IMMIGRATION Solutions, chúng tôi tích cực tham gia vào các hoạt động phổ biến thông tin về nhập cư Canada và các chính sách nhập cư bằng cách thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo miễn phí và hội thảo qua mạng về nhiều chủ đề khác nhau.

Các hội thảo và hội thảo trên mạng (webinar) rất đa dạng về chủ đề, từ bảo lãnh gia đình, các yêu cầu để nhập tịch, chương trình Nhập cư Nhanh (Express Entry) và chủ đề đáng quan tâm khác.

Để nhận thông tin về các hội thảo miễn phí trong nước và trực tuyến sắp tới của chúng tôi, vui lòng điền vào mẫu đơn bên dưới:

  Hội thảo về Nhập cư :

  Tên*

  Họ*

  Số điện thoại : (Mã quốc gia, Mã vùng, Số điện thoại)*

  Email*

  [recaptcha]