Các doanh nghiệp Canada đang ngày một quan tâm đến các nhân tài nước ngoài đáp ứng được các yêu cầu công việc của họ.

Là nhà tuyển dụng, đang muốn tuyển dụng nhân sự theo diện Lao động Nước ngoài Tạm thời (TFW) trong một khoảng thời gian ngắn, muốn tìm hiểu thêm thông tin về việc thuê lao động người nước ngoài làm việc lâu dài, hay cần hoàn tất thủ tục Đánh giá Ảnh hưởng Thị trường Nhân lực (LMIA), chúng tôi đều có giải pháp Nhân sự và Nhập cư dành cho bạn.

Các nhà tuyển dụng có thể liên hệ với chúng tôi để đặt lịch tư vấn MIỄN PHÍ dành cho Nhà tuyển dụng Canada để gặp gỡ chuyên gia Tư vấn Nhập cư Canada của chúng tôi, Bà Danielle Thériault (RCIC), và thảo luận về nhu cầu nhân sự của mình. Buổi tư vấn được thực hiện từ xa qua teleconference hoặc gặp mặt trực tiếp.