Express Entry góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động ở Canada

Express Entry là một hệ thống tuyển chọn, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu lao động hiện tại và trong tương lai của thị trường Canada. Đây là một hệ thống điện tử được dùng để quản lý các hồ sơ nhập cư kinh tế liên quan đến các vị trí lao động chủ chốt. Nếu bạn đáp ứng được tiêu chuẩn của bốn chương trình nhập cư kinh tế bên dưới thì bạn là một ứng viên sáng giá cho chương trình nhập cư Express Entry.

  • Lao động Lành nghề Liên bang (FSWP)
  • Chương trình Thương mại Liên Bang (FSTP)
  • Chương trình Lao Động Giàu Kinh nghiệm (CEC)
  • Chương trình Chỉ định Tỉnh bang (PNP)

Hồ sơ Express Entry được so sánh với nhau, và những hồ sơ có điểm cao nhất sẽ nhận được Thư mời Nộp đơn (ITA) xin thường trú. Bạn không cần phải có một lời mời làm việc kèm theo bảng đánh giá LMIA hay được tỉnh bang chọn mới nhận được ITA. Tuy nhiên, chương trình sẽ ưu tiên nâng điểm số của bạn nếu bạn có một trong hai điều kiện trên. Cơ quan Quốc tịch và Nhập cư Canada đã gởi ITA cho những ứng viên không có lời mời làm việc hay chỉ định từ tỉnh bang nào.

Hãy tăng tối đa khả năng nhận được ITA từ Cơ quan Quốc tịch và Nhập cư Canada bằng cách để chúng tôi làm đại diện cho bạn để nộp hồ sơ vào Chương trình Express Entry qua “Dịch vụ Hồ sơ Express Entry DIVERSA”. Nhiệm vụ của chúng tôi là hoàn chỉnh tốt nhất hồ sơ của bạn để tăng cơ hội nhận được ITA. Chúng tôi cũng quản lý hồ sơ của bạn qua việc đưa hồ sơ vào Job Bank của HRSDC để hồ sơ dễ dàng được xét đến hơn trong khoảng thời gian yêu cầu (với những ai không có lời mời làm việc).

Nếu được chọn, bạn sẽ nhận được một Thư mời Nộp đơn (ITA), cho phép bạn 60 ngày để nộp đơn xin thường trú. Đến lúc này, bạn có quyền lựa chọn dịch vụ RCIC của chúng tôi để đại diện bạn nộp đơn xin nhập cư và các hồ sơ bổ trợ khác. Chúng tôi sẽ gởi cho bạn danh sách các giấy tờ để chuẩn bị, nhằm đảm bảo đơn của bạn sẽ được gởi đến Cơ quan Quốc tịch và Nhập cư Canada đúng thời hạn.

Hãy liên hệ với chúng tôi để sử dụng dịch vụ lập hồ sơ DIVERSA Express Entry!